Phone (080 38 161 022
Address Centre for Community Health Research and Support, 6A, Hoàng Dư Khương, P. 12, Q.10, Tp.HCM
Email admin@cchs-vn.org

Về chúng tôi

Tên gọi bằng tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng.
Tên gọi bằng tiếng Anh: Centre for Community Health Research and Support.
Trung tâm CCHS nỗ lực xây dựng một xã hội nơi mà mọi người dân trong cộng đồng đều có năng lực hợp tác và tập trung các nguồn lực để cải thiện sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cộng đồng của họ bằng tinh thần tự giác, tự quyết.
Tại Sao chọn chúng tôi

Cơ sở pháp lý và tư cách pháp nhân

Trung tâm CCHS được thành lập theo quyết định số 37/QĐ-LHH cấp ngày 07.01.2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam

Hội đồng sáng lập

  Ý tưởng thành lập Trung tâm CCHS được khởi xướng từ nhóm chuyên gia chăm sóc sức khỏe ban đầu, dinh dưỡng cộng đồng, khoa học công nghệ và truyền thông.
Các nhà tài trợ của chúng tôi