Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (Trung tâm CCHS) là tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, với sứ mệnh đồng hành để hỗ trợ những người thiệt thòi phân tích hiện trạng, nhận diện vấn đề, tìm ra các giải pháp và hợp tác hành động vì tương lai của chính họ.

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

tìm hiểu thêm

CÔNG NHÂN VÀ LAO ĐỘNG DI CƯ

tìm hiểu thêm

KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

tìm hiểu thêm

KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

tìm hiểu thêm

SƠ CẤP CỨU VÀ KỸ NĂNG SINH TỒN

tìm hiểu thêm

KẾT NỐI MẠNG LƯỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

tim hiểu thêm

ĐỐI TÁC