Là một tỉnh nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long; với diện tích 1.621,8 km² và dân số 733.017 người, trong đó 75% là người sống ở nông thôn (số liệu năm 2019), Hậu Giang còn được biết là cái nôi của những làng nghề than củi lâu đời và lớn nhất vùng Tây Nam Bộ với gần 900  hộ sản xuất. Nghề sản xuất than củi ở Hậu Giang được được cho rằng bắt đầu từ những năm 1980, và từ đó nay nghề này đã đem lại thêm nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân trong khu vực. Thế nhưng đổi lại từ nguồn kinh tế ấy là sự đánh đổi về sức khỏe của người lao động khi bụi từ quá trình sản xuất than củi khiến khoảng 35% dân số ở trong và các vùng lân cận mắc các bệnh về phổi, mũi,  mắt, và một số bệnh viêm da và viêm khớp liên quan. 

Thấu hiểu những khó khăn và thách thức từ vấn đề trên, Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (Trung tâm CCHS)  phối hợp cùng Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm Life) triển khai dự án “ Các giải pháp thay thế năng lượng sạch cho môi trường và cải thiện sức khỏe” trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ tháng 1 năm 2021. Với năng lực của mình, Trung tâm CCHS sẽ là đơn vị chủ đạo thực hiện dự án này, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Trung tâm LIFE trong toàn bộ quá trình thực hiện. Dự án được thực hiện tại huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang với mục đích hỗ trợ giảm thiểu các tác động tiêu cực của các dự án năng lượng gây ô nhiễm quy mô lớn và các giải pháp thay thế tái tạo sạch hiện có.

Ở năm hoạt động đầu tiên, dự án đặt mục tiêu có được sự hiểu biết tổng thể về tình hình chung của địa phương, sau đó đi đến tìm hiểu chi tiết về ngành nghề sản xuất năng lượng có liên quan đến sự ô nhiễm không khí tại huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang và các tác động của nó đến sức khỏe, phát triển sinh kế và đời sống của người dân tại nơi đây. Thông qua phát triển quan hệ đối tác, dự án tiến tới xây dựng thí điểm các mô hình sản xuất than củi cải tạo với quy mô nhỏ, đồng thời kết hợp cùng lúc với các mô hình phát triển sinh kế thay thế và các hoạt động nâng cao sức khỏe sức khỏe và lợi ích kinh tế.

Sang năm thứ hai, dự án phấn đấu xây dựng các hoạt động thu hút sự tham gia từ chính quyền địa phương, các cơ quan nhà nước có liên quan khác và các tổ chức làm việc về năng lượng tái tạo sạch tham gia thảo luận, đối thoại về tác động tiêu cực của các dự án năng lượng gây ô nhiễm ở quy mô lớn. Từ đó phát triển các kế hoạch hành động cùng với chính quyền địa phương, các cơ quan chính phủ và tổ chức liên quan nhằm giảm thiểu các tác động đến môi trường và chất lượng sống của người dân trong khu vực ở cả quy mô nhỏ và quy mô lớn.

Bước đến năm thứ 3 của quá trình thực hiện, dự án đẩy mạnh thực hiện công tác chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm của kết quả thực hiện dự án rộng rãi ở các diễn đàn trong nước và quốc tế. Trung tâm hy vọng với sự chia sẻ trên sẽ có thể lan tỏa và thúc đẩy hành động đến các tổ chức, đơn vị có sự quan tâm hoặc cùng chung sứ mệnh hoạt động về lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng tái tạo, góp phần xây dựng một xã hội phát triển một cách bền vững.