Là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tuy nhiên công nhân và lao động di cư được xem như là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và khó tiếp cận với các chính sách về chăm sóc sức khỏe, quyền lợi và đặc biệt là an sinh xã hội. Từ thiện tiễn trên, Trung tâm CCHS triển khai thực hiện các dự án hướng đến nhóm công nhân, đặc biệt là lao động nữ tại các công ty, khu công nghiệp – nơi có lực lượng sản xuất chính là lao động di cư nhằm hướng tới cải thiện sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần tại nơi làm việc của họ; đồng thời góp phần nâng cao tiếng nói, kỹ năng lãnh đạo và sự đoàn kết trong công nhân giúp họ yên tâm làm việc và phát triển lâu dài.

DỰ ÁN

Tăng cường khả năng phục hồi kinh tế cho nữ công nhân ngành may bị ảnh hưởng bởi Covid 19 tại địa bàn tỉnh Hậu Giang

Biến đổi khí hậu trong nhiều thập kỷ qua và những năm gần đây đang là một vấn đề nan giải, một thách thức lớn đe dọa đến cân bằng sinh thái và đời sống sinh hoạt của con người trên toàn cầu. Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang; trong năm 2019, do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu đã làm sập, tốc mái gần 220 căn nhà …

TÌM HIỂU THÊM

Tổng kết dự án “Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới trong ngành may mặc”

Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm hàng năm cho gần 3 triệu người. Năm 2018, nghiên cứu đầu kỳ của dự án ‘Sáng kiến ​​chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới trong ngành may mặc” được tiến hành bởi Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (CCHS) …

TÌM HIỂU THÊM

Tổng kết dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân – Sáng kiến Tôi Mạnh Mẽ”

Theo thống kê của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, có hơn 70% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động. Những công nhân này này có thể là người lao động nhập cư hoặc đến từ chính địa bàn nơi có nhà máy. Vì những tính chất đặc thù của nhóm nữ công nhân đã đẩy họ phải đối mặt với nhiều thách thức …

TÌM HIỂU THÊM