Đối với những đơn vị, cá nhân quan tâm và có mong muốn tìm hiểu, tham gia vào các dự án/chương trình phát triển cộng đồng, Trung tâm CCHS là một trong những địa chỉ đáng tin cậy mà quý đơn vị, cá nhân có thể tìm đến trau dồi học hỏi và tăng cường kiến thức lẫn kỹ năng. Tại trung tâm có nhiều lớp tập huấn kỹ năng với thời lượng và nội dung đa dạng, thuộc nhiều chủ đề khác nhau dành cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

Nổi bật trong 15 nội dung tập huấn của Trung tâm CCHS có thể kể đến những chủ đề sau: Kỹ năng quản lý dự án, Kỹ năng giám sát và lượng giá dự án, Kỹ năng lồng ghép giới trong các can thiệp dự án, Kỹ năng xử lý số liệu định tính và định lượng trong nghiên cứu đánh giá,… đều là những kỹ năng rất cần thiết phục vụ cho việc xây dựng và triển khai dự án phát triển cộng đồng thành công, hiệu quả và đem lại giá trị cho cộng đồng. Dưới đây là danh sách các nội dung kỹ năng mà Trung tâm CCHS đào tạo:

 1. Kỹ năng tập huấn cho tập huấn viên
 2. Kỹ năng giao tiếp
 3. Kỹ năng quản lý dự án
 4. Kỹ năng viết đề xuất dự án
 5. Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi
 6. Kỹ năng làm việc nhóm
 7. Kỹ năng xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cộng đồng
 8. Kỹ năng phát triển tổ chức
 9. Kỹ năng quản lý tín dụng vi mô cho hộ gia đình và các tổ nhóm
 10. Kỹ năng giám sát và lượng giá dự án
 11. Kỹ năng lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
 12. Kỹ năng lồng ghép giới trong các can thiệp dự án
 13. Kỹ năng thiết kế nghiên cứu xã hội học
 14. Kỹ năng xử lý số liệu định tính và định lượng trong nghiên cứu đánh giá
 15. Kỹ năng viết báo cáo

Nếu quy đơn vị và cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ với Trung tâm CCHS qua hotline để được tư vấn và hỗ trợ. ( Email: admin@cchs-vn.org, Điện thoại: 091 662 55 00)