Phone (080 38 161 022
Address Centre for Community Health Research and Support, 6A, Hoàng Dư Khương, P. 12, Q.10, Tp.HCM
Email admin@cchs-vn.org
Back to the list

TẬP HUẤN TÌNH NGUYỆN VIÊN DỰ ÁN TÔI MẠNH MẼ

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí tập huấn viên Dự án Tôi Mạnh Mẽ. Vui lòng tham khảo đường link chi tiết: https://bit.ly/2Vpgci7