Phone (080 38 161 022
Address Centre for Community Health Research and Support, 6A, Hoàng Dư Khương, P. 12, Q.10, Tp.HCM
Email admin@cchs-vn.org
Về CCHS 

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng.

Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (Trung tâm CCHS); là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát triển cộng đồng.
Trung tâm CCHS được thành lập theo quyết định số 37/QĐ-LHH cấp ngày 07.01.2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA), và hoạt động theo giấy phép hành nghề số A-429 cấp ngày 19.9.2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ, theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, và theo Điều lệ, quy định của Liên hiệp Hội.
Trung tâm CCHS đã trải qua mười hai năm kiên trì theo đuổi triết lý phát triển của mình. Đó là mỗi cá nhân, dù nghèo khổ, ít học hay khuyết tật đều có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng; và mỗi cộng đồng, dù là dễ bị tổn thương, vẫn có thể khởi xướng, thực hiện và duy trì các chương trình cải thiện sức khỏe, phát triển cộng đồng cho chính họ nếu được cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, theo cách thức tiếp cận phù hợp.

Tầm nhìn, sứ mệnh và niêm tin

Trung tâm CCHS nỗ lực xây dựng một xã hội nơi mà mọi người dân trong cộng đồng đều có năng lực hợp tác và tập trung các nguồn lực để cải thiện sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cộng đồng của họ bằng tinh thần tự giác, tự quyết.
Thông qua các hoạt động nghiên cứu, vận động chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực…, Trung tâm CCHS thực hiện sứ mạng của mình là giúp các nhóm dễ bị tổn thương trong cộng đồng (đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người bị tác động của rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu, di dân, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người sống với HIV…) có khả năng phân tích thực trạng, nhận diện vấn đề, tìm ra các giải pháp và hợp tác hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển.
Trung tâm CCHS tin rằng mỗi cá nhân, dù nghèo khổ, ít học hay bệnh tật đều có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng. Và mỗi cộng đồng, dù là dễ bị tổn thương, vẫn có thể tham gia, khởi xướng, thực hiện và duy trì các chương trình cải thiện sức khỏe, phát triển cộng đồng cho chính họ nếu như cộng đồng đó được cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, theo cách thức tiếp cận phù hợp.

Cơ sở pháp lý

  • Trung tâm CCHS được thành lập theo quyết định số 37/QĐ-LHH cấp ngày 07.01.2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam, và hoạt động theo giấy phép hành nghề số A-429 cấp ngày 19.9.2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Trung tâm CCHS là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
  • Trung tâm hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ký ngày 27/1/2014 của Chính phủ, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày ký 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, và theo Điều lệ, quy định của Liên hiệp Hội.

Tư cách pháp nhân

  • Tên gọi bằng tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng. Tên gọi bằng tiếng Anh: Centre for Community Health Research and Support.
  • Tên viết tắt tiếng Anh: CCHS. Trụ sở chính: số 33 đường Đô Đốc Chấn, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
  • Trung tâm có thể mở văn phòng làm việc, văn phòng đại diện tại các địa phương khác trong cả nước theo quy định của Nhà nước và của Liên hiệp Hội Việt Nam. Trung tâm có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng. Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải tài chính theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các qui định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm CCHS chịu trách nhiệm về các hoạt động khoa học và công nghệ của mình.
Hội đồng sáng lập
Bs. Lê Đại Trí
Bs. Lê Đại Trí
Nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe tỉnh Long An
Bs. Nguyễn Thị Kim Hưng
Bs. Nguyễn Thị Kim Hưng
Nguyên Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM
Nhà báo Nguyễn Văn Thành
Nhà báo Nguyễn Văn Thành
Nguyên chuyên gia cao cấp Bộ Khoa học Công nghệ, biên tập viên tạp chí Tia Sáng
Bs Trần Triêu Ngõa Huyến
Bs Trần Triêu Ngõa Huyến
Nguyên cán bộ chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch
Nguyên tắc hoạt động

Minh bạch

Các quy trình và hoạt động của Trung tâm được thực hiện với sự tham gia của các bên liên quan, được thông tin một cách đầy đủ, và khuyến khích phản biện, giải trình.

Trung lập

Trung tâm không bày tỏ chính kiến, không tham dự vào các vấn đề liên quan đến chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc lý tưởng.

Độc lập

Trung tâm tuân thủ luật pháp của Nhà nước, tuân theo các Công ước Quốc tế, và đồng thời duy trì quyền tự chủ để hoạt động độc lập vì tầm nhìn và sứ mạng của mình.
pan_tool

Tự nguyện

Tất cả các đối tác của Trung tâm, cho dù là đối tác hưởng lợi, đều mang tính tự nguyện, sau khi đã được cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác.
Trung tâm CCHS thực hiện những can thiệp của mình qua các chiến lược chủ chốt như sau 
Ưu tiên can thiệp tạo ra những sự thay đổi tích cực về sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho nhóm đối tượng đích và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, theo phương thức tạo sự tham gia chủ động của các nhóm hưởng lợi và cộng đồng.
Nâng cao năng lực và trao quyền cho các nhóm đối tượng đích, cộng đồng dễ bị tổn thương trong các quá trình xác định vấn đề, lựa chọn giải pháp, tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát, đánh giá và duy trì các chương trình can thiệp.
Kết nối với các tổ chức trong và ngoài nước, với các mạng lưới trong và ngoài cộng đồng nhằm huy động tối đa các nguồn lực, và kết hợp với các nguồn lực của chính cộng đồng, để thực hiện các chương trình can thiệp với hiệu suất và hiệu quả cao nhất.
Sơ đồ tổ chức
Nhân sự
<p>MD. Trần Triêu Ngõa Huyến&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

MD. Trần Triêu Ngõa Huyến                                              

Giám đốc 
MD. Lê Đại Trí&nbsp;
MD. Lê Đại Trí 
Phó Giám Đốc/ Cố vấn chiến lược TT
Nguyễn Thị Thùy Trang&nbsp;
Nguyễn Thị Thùy Trang 
Kế tóan trường
Nguyễn Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Kim Thoa
Điều phối viên dự án 
Trang Jenna Nguyễn&nbsp;
Trang Jenna Nguyễn 
Điều phối viên dự án Survival Skill Việt Nam
&nbsp;Anthony F.Coffey
 Anthony F.Coffey
Chuyên gia đào tạo dự án Survival Skill Vietnam
Trần Thanh Thủy&nbsp;
Trần Thanh Thủy 
Quản lý Truyền thông & hỗ trợ dự án 
Nguyễn Thị Thanh&nbsp;
Nguyễn Thị Thanh 
Nhân viên dự án